هر چند کفش پاشنه بلند پارچه شلوار سبک زندگی

هر چند: کفش پاشنه بلند پارچه شلوار سبک زندگی مد و لباس اصول و نحوه ی پوشش

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمت نان در اصفهان زیاد کردن نمی‌یابد

رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: زیاد کردن قیمت نان ربطی به اصفهان ندارد و به هیچ وجه زیاد کردن قیمت نان در اصفهان نخواهیم داشت. 

قیمت نان در اصفهان زیاد کردن نمی‌یابد

قیمت نان در اصفهان زیاد کردن نمی یابد

عبارات مهم : اصفهان

رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: زیاد کردن قیمت نان ربطی به اصفهان ندارد و به هیچ وجه زیاد کردن قیمت نان در اصفهان نخواهیم داشت.

رسول جهانگیری در گفت وگو با ایسنا اطراف قیمت نان در اصفهان اظهار کرد: زیاد کردن قیمت نان که در پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام شده، ربطی به اصفهان ندارد.

قیمت نان در اصفهان زیاد کردن نمی‌یابد

وی با بیان اینکه قیمت نان در اصفهان زیاد کردن پیدا نمی کند، افزود: در اصفهان شورای آرد و نان به مدیریت استانداری اصفهان، قیمت نان را تعیین و تصویب می کند و هر تصمیمی در این شورا مطرح می شود.

رییس اتاق اصناف استان اصفهان ادامه داد: جلسات شورای آرد و نان هر ماه یک بار تشکیل می شد که این ماه به علت عوض کردن استاندار تاکنون تشکیل نشده است که احتمالا در هفته جاری تشکیل خواهد شد.

رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: زیاد کردن قیمت نان ربطی به اصفهان ندارد و به هیچ وجه زیاد کردن قیمت نان در اصفهان نخواهیم داشت. 

جهانگیری با تاکید بر اینکه به هیچ وجه زیاد کردن قیمت نان در اصفهان نخواهیم داشت، اضافه کرد: اگر خبری هم در اینترنت اطراف زیاد کردن قیمت نان وجود دارد، مرتبط با اصفهان نیست.

وی با تکذیب شایعه زیاد کردن قیمت نان در اصفهان، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد قیمت نان زیاد کردن پیدا کند، باید قیمت آنالیز شده است پیشنهاد شود، قبل از آن باید جلساتی برگزار شود، در شورای آرد و نان تصمیم گیری شود و زیاد کردن قیمت نان اعمال شود.

واژه های کلیدی: اصفهان | جهانگیری | در اصفهان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz