هر چند کفش پاشنه بلند پارچه شلوار سبک زندگی

هر چند: کفش پاشنه بلند پارچه شلوار سبک زندگی مد و لباس اصول و نحوه ی پوشش

مدیرکل معاملات ریالی بانک مرکزی گفت: ظرف دو هفته آینده سامانه “یاد” راه اندازی شده است و همه دسته چک ها یک شکل و یکپارچه می شود و المان های امنیتی خاص خود را با

چک‌ یکپارچه می‌شود

چک یکپارچه می شود

عبارات مهم : مرکزی

مدیرکل معاملات ریالی بانک مرکزی گفت: ظرف دو هفته آینده سامانه “یاد” راه اندازی شده است و همه دسته چک ها یک شکل و یکپارچه می شود و المان های امنیتی خاص خود را با همکاری همه بانک ها خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، مسعود رحیمی در مراسم اتمام و بهره برداری از طرح استقرار سامانه پرداخت الکترونیکی از طریق بانکواره در استان خراسان رضوی اظهار کرد: این سامانه بخش کوچکی از یک پروژه اجرایی بزرگ هست. انتقال حساب های دولتی مساله پراهمیتی است که موجب چابکی فعالیت های دولت در حوزه تخصیص منابع درآمدی می شود. اعطای نمایندگی حساب های دولتی به وسیله بانک های دولتی یکی از مزایای این طرح است.

چک‌ یکپارچه می‌شود

وی ادامه داد: در برنامه چهارم به بانک های شخصی جهت جلوگیری از توسعه بانک ها مجوزهای زیادی داده شد که همین موجب رسوب منابع دولت و استفاده ناصحیح از آن شد و بیت المال وجه المصالحه اخذ امتیاز قرار داده شد و مسابقه ناسالمی بین بانک ها جهت نگهداری از حساب ها به وجود آمد. در برنامه چهارم تحولاتی در کشور رخ داد و موجب شد در دهه ۸۰ بانک مرکزی با راه اندازی سامانه های بین بانکی مسیری در جهت براق سازی باز کند.

مدیرکل معاملات ریالی بانک مرکزی تصریح کرد: نتیجه این اتفاق این بود که از هر حسابی در یک بانک بتوان به بانک های دیگر وجه واریز کند. در واقع این نشان دهنده این بود که با این ترکیب بانک مرکزی می تواند خلاهای خود را جبران کرده و ایفاگر نقش نگهدارنده حساب های دولتی باشد.

مدیرکل معاملات ریالی بانک مرکزی گفت: ظرف دو هفته آینده سامانه “یاد” راه اندازی شده است و همه دسته چک ها یک شکل و یکپارچه می شود و المان های امنیتی خاص خود را با

وی با بیان اینکه سلامت مالی، وصول مستقیم درآمد دولت به حساب های خزانه نزد بانک مرکزی از دیگر اهداف این قبیل سامانه هاست، خاطرنشان کرد: با این حال بانک مرکزی در این حوزه وظیفه تسهیل گردش وجوه را بر عهده دارد که راه آن کارآمدی ابزارهای پرداخت هست. چک در سال های گذشته به خاطر چک های بی محل و فقدان امنیت مورد نیاز کارایی خود را از دست داد و بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ با راه اندازی چکاوک نظامات بین بانکی را اصلاح کرد.

رحیمی گفت: همچنین عدم اعتبار سنجی متقاضیان دسته چک موجب کم کردن اعتبار چک شد. ظرف دو هفته آینده سامانه یاد راه اندازی می شود و همه دسته چک ها یک شکل و یکپارچه می شود و المان های امنیتی خاص خود را با همکاری همه بانک ها خواهد داشت. ما جهت چک های دولتی شاخصه های بیشتری در نظر گرفته ایم مانند طراحی امنیتی خطی، طرح مکمل، چاپ نامرئی و الیاف نامرئی. با این کار جلوی جعل چک گرفته خواهد شد.

مدیرکل معاملات ریالی بانک مرکزی اضافه کرد: ما در خزانه استان ها با مشتری خاص و خاص ای رو به رو هستیم که مورد نیاز است دقت و امنیت را داشته باشد. با سامانه بانکواره ما دنبال این هستیم تمام انتقال حساب های دولتی را به آخر رسانیم. امکان تعیین محدوده جغرافیایی جهت دستگاه و شناسایی هویت افراد در این سامانه دیده شده است است.

چک‌ یکپارچه می‌شود

رحیمی با اشاره به دیگر کارکردهای این سامانه عنوان کرد: در بعضی بانک ها وجوه دولتی در طبقه بندی های نادرستی قرار می گیرد که با این سامانه جلوی آن گرفته خواهد شد. از بین بردن روش های مبتنی بر استفاده از چک از دیگر اهداف و مزیت های این سامانه است.

وی بیان کرد: تاکنون تعداد حساب های انتقال یافته شده است به بانک مرکزی در حال حاضر ۴۱۶۹ مورد است.

مدیرکل معاملات ریالی بانک مرکزی گفت: ظرف دو هفته آینده سامانه “یاد” راه اندازی شده است و همه دسته چک ها یک شکل و یکپارچه می شود و المان های امنیتی خاص خود را با

پس از وی محسن برزوزاده، مدیرکل خزانه، در این مراسم اظهار کرد: مدیریت حساب های بانکی پیش نیاز مدیریت مالی دولت است که این امر بدون مدیریت خزانه داری کل صورت نخواهد گرفت. ما در این مسیر هنوز در ابتدای راه هستیم و باید حساب های بانکی را مدیریت می کردیم. از ۲۵۰ هزار حساب بانکی که استاندارد نبود، با کمک بانک مرکزی دستورالعملی نوشته ایم که تفاوت بین حساب دولتی و بانکی را مشخص کرده ایم.

وی ادامه داد: لذا در مدیریت حساب های بانکی ابتدا خزانه جاری مخص شد. تعداد دسته چک در خزانه به ۲۰ مورد رسیده که در گذشته ۸۰۰۰ مورد بود. در خزانه معین استان ها تعداد حساب ها مشخص نبود. ما در حال حاضر می دانیم هر دستگاه اجرایی باید چند حساب داشته باشد. در استانداردسازی حساب های بانکی چک را از بین بردن کرده ایم، ولی از امروز می توان چک را کنار گذاشت و حساب های خزانه معین به بانک مرکزی انتقال یافته شود.

چک‌ یکپارچه می‌شود

واژه های کلیدی: مرکزی | انتقال | اندازی | مدیریت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz