هر چند کفش پاشنه بلند پارچه شلوار سبک زندگی

هر چند: کفش پاشنه بلند پارچه شلوار سبک زندگی مد و لباس اصول و نحوه ی پوشش

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اگر صادرات نفت کشور عزیزمان ایران را به صفر برسانند تنگه هرمز را می‌بندیم / مطهری

اقدام ما جهت مقابله با تهدیدات نفتی آمریکا مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت کشور عزیزمان ایران بستن تنگه هرمز است. 

اگر صادرات نفت کشور عزیزمان ایران را به صفر برسانند تنگه هرمز را می‌بندیم / مطهری

مطهری: اگر صادرات نفت کشور عزیزمان ایران را به صفر برسانند تنگه هرمز را می بندیم

عبارات مهم : ایران

اقدام ما جهت مقابله با تهدیدات نفتی آمریکا مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت کشور عزیزمان ایران بستن تنگه هرمز هست.

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی اعتقاد است که ترساندن نفتی آمریکا از سوی روحانی تدبیر خوبی بود که عامل بازدارنده ای جهت ممانعت از صادرات نفت کشور عزیزمان ایران خواهد شد.

به گزارش منزل ملت، علی مطهری نایب مدیر مجلس با اشاره به ترساندن تلویحی نفتی آمریکا از سوی روحانی گفت: اقدام ما جهت مقابله با تهدیدات نفتی آمریکا مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت کشور عزیزمان ایران بستن تنگه هرمز است.

اگر صادرات نفت کشور عزیزمان ایران را به صفر برسانند تنگه هرمز را می‌بندیم / مطهری

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی نوع بیان مدیر جمهور را تدبیر خوبی در ترساندن آمریکایی ها دانست و خاطرنشان کرد: آمریکایی ها آمادگی جنگ تازه در خلیج فارس را ندارند، از این رو سخن آقای مدیر جمهور ترساندن خوبی بود که آثار مثبتی خواهد داشت و عامل بازدارنده ای جهت ممانعت از صادرات نفت کشور عزیزمان ایران خواهد بود.

اقدام ما جهت مقابله با تهدیدات نفتی آمریکا مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت کشور عزیزمان ایران بستن تنگه هرمز است. 

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | صادرات | آمریکایی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz